Zarządzenie Nr 56/2018 z dnia 28.11.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 56/2018 z dnia  28 listopada 2018 r. w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Zagórów