Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 01.02.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych