Zarządzenie Nr 52/2018 z dnia 29.10.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 52/2018  z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia inwestycji, które nie podlegają kontynuacji