Zarządzenie Nr 51/2018 z dnia 26.10.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 51/2018 z dnia 26.10.2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy i miasta Zagórów