Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 13.11.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019-2035

Objaśnienia przyjętych wartości

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019-2035

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsiewzięć do WPF