Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 08.10.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Zagórowie środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów

Załącznik nr 1 - Tabela norm przydziału odzieży, obuwia roboczego środków ochrony indywidualnej  dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zagórowie

Załącznik nr 2 - Tabela  wysokości ekwiwalentu za zakup odzieży roboczej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zagórowie