Zarządzenie Nr 47/2018 z dnia 01.10.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 47/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia pn." Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów "