Zarządzenie Nr 46/2018 z dnia 28.09.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 46/2018  z dnia 28 wrzesnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3