Zarządzenie Nr 45/2018 z dnia 14.09.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 45/2018  z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym