Zarządzenie Nr 42/2018 z dnia 04.09.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 42/2018  z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań  w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miejskim w Zagórowie