Zarządzenie Nr 41/2018 z dnia 04.09.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 41/2018  z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych