Zarządzenie Nr 40/2018 z dnia 20.08.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 40/2018  z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym