Zarządzenie Nr 38/2018 z dnia 10.08.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 38/2018  z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2018 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zagorów za I półrocze 2018 r.

Załącznik nr 2 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 r.

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Tabela 7

Tabela 8

Tabela 9