Zarządzenie Nr 32/2018 z dnia 23.07.2018 r.

 

Zarządzenie nr 32/2018  z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania  Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans  na stopień nauczyciela mianowanego