Zarządzenie Nr 31/2018 z dnia 12.07.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 31/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym