Zarządzenie Nr 27/2018 z dnia 18.06.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 27/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Kierownika zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie