Zarządzenie Nr 25/2018 z dnia 12.06.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 25/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do prowadzenia postępowań, wydawania decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć w sprawach z zakresu świadczeń „dobry start”