Zarządzenie Nr 24/2018 z dnia 07.06.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 24/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie:powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie