Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 23.01.2018 r.

 

Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Zagórowie

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 do zarządznie nr 2/2018 - Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zagórowie

Załącznik nr 1 do ww. Regulaminu - Schemat organizacyjny

Załącznik nr 2 do ww. Regulaminu - Wykaz stanowisk pracowników Urrzedu Miejskiego w Zagórowie

Załącznik nr 3 do ww. Regulaminu -  Wykaz jednostek organizacyjnych, jednostek oświatowych i instytucji kultury Gminy Zagórów

Załącznik nr 4 do ww. Regulaminu -  Zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków