Zarządzenie Nr 22/2018 z dnia 28.05.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 22/2018 z dnia 28 maja 2018 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym