Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia 11.05.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta i Gminy Zagórów

Załącznik nr 1 - Gminna Ewidencja Zabytków dla Miasta i Gminy Zagórów