Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 08.05.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Załącznik nr 1