Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 30.04.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zagórów