Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 20.04.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 17/2018  z dnia 20 kwietnia 2018 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3.

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr