Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 10.04.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zagórów