Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 10.04.2018 r.

 

Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie kontroli stanu technicznego  obiektów małej architektury na placach zabaw będących w zarządzie gminy Zagórów