Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 19.03.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych