Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 15.01.2018 r.

 

Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zagórów