Zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 14.03.2018 r.

 

Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2017 rok

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1  - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta zagórów za 2017 rok

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Tabela 7

Tabela 8

Tabela 9

Załącznik nr 2 -  Informacja o stanie mienia komunalnego wg. stanu na dzień  31.12.2017 r.