Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 14.03.2016 r.

 

Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie rzebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2015 rok

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2015 rok

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Tabela 7

Załącznik nr 2  - Informacja o stanie mienia komunalnego