Zarządzenie Nr 45/2016 z dnia 30.12.2016 r.

 

Zarządzenie Nr 45/2016  z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Zagórów

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2