Zarządzenie Nr 44/2016 z dnia 30.12.2016 r.

 

Zarządzenie Nr 44/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia inwestycji, które nie podlegają kontynuacji

Załącznik nr 1 - Tabela z weryfikacji inwestycju w toku w gminie Zagórów na dzien 30.12.2016 r.