Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 29.12.2016 r.

 

Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zagórów