Zarządzenie Nr 41/2016 z dnia 29.12.2016 r.

 

Zarządzenie Nr 41/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032

 

ZAŁĄCZNIKI:

Objaśnienia rzyjętych wartości

Załącznik Nr 1 - Weloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF