Zarządzenie Nr 39/2016 z dnia 02.12.2016 r.

 

Zarządzenie Nr 39/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Zagórów i jej jednostkach budżetowych