Zarządzenie Nr 37/2016 z dnia 24.11.2016 r.

 

Zarządzenie N 37/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym