Zarządzenie Nr 34/2016 z dnia 09.11.2016 r.

 

Zarządzenie Nr 34/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032