Zarządzenie Nr 3/2016 z dnia 25.02.2016 r.

 

Zarządzenie Nr 3/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.  w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie