Zarządzenie Nr 31/2016 z dnia 18.10.2016 r.

 

Zarządzenie Nr 31/2016 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Zagórowie

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia - Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zagórowie

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAGÓROWIE:

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4