Zarządzenie Nr 30/2016 z dnia 18.10.2016 r.

 

Zarządzenie Nr 30/2016 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Zagórów