Zarządzenie Nr 23/2016 z dnia 08.09.2016 r.

 

Zarządzenie Nr 23/2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie sposobu postępowania  pracowników Urzędu Miejskiego w Zagórowie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej