Zarządzenie Nr 19/2016 z dnia 29.08.2016 r.

 

Zarządzenie Nr 19/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie