Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 10.08.2016 r.

 

Zaządzenie Nr 18/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych