Zarządzenie Nr 17/2016 z dnia 04.08.2016 r.

 

Zarządzenie Nr 17/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r.  w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2016 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 17/2016 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2016 roku

Tabela Nr 1 do załącznika N 1

Tabela Nr 2 do załącznika Nr 1

Tabela Nr 3 do załącznika Nr 1

Tabela Nr 4 do załącznika Nr 1

Tabela Nr 5 do załącznika Nr 1

Tabela Nr 6 do załacznika Nr 1

Tabela Nr 7 do załacznika Nr 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2016 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 r.