Zarządzenie Nr 15/2016 z dnia 27.07.2016 r.

 

Zarządzenie Nr 15/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych