Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 27.07.2016 r.

 

Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.  w sprawie powołania  Komisji  Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans  na stopień nauczyciela mianowanego