Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 27.02.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015-2032

 

ZAŁĄCZNIKI:

Objaśnienia 

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015 - 2032