Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 17.02.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 17 utego 2015 r. w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów, Rad Sołeckich, Zarządu Osiedla oraz Przewodniczącego Zarzadu Osiedla w Zagórowie

Załącznik - pobierz