Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 16.02.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 16 lutego 215 r. w sprawie ustalenia pocedury określajacej tryb wydania przez Burmistrza Gminy Zagórów upoważnien do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone"