Zarządzenie Nr 65/2015 z dnia 30.12.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 65/2015 z dnia 30 12. 2015 r.  zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015-2032

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015 - 2032